II. Cum ne împărtăşim? Împotriva curentului care a transformat deasa Împărtăşanie într-o modă (ignorând păcatele opritoare) – ultima parte

Link | Posted on by | Lasă un comentariu

Cum ne pregătim de Sf. Împărtășanie ?

O scurta povața de la Sf. Munte despre cum ne pregătim de Sf. Împărtășanie în mod conștiincios și nu superficial după moda actuală .

” Cu o zi înainte când voești a te împărtăși , adică de cu seară postește, nu manca nimic , și toata noapte priveghiază, rugându-te cu lacrămi și umilință. Iar de nu poți să postești sau să priveghezi toata noaptea, mănâncă putină pâine cu apa după apusul soarelui , și priveghează cel puțin jumătate de noapte, și roagă-te gândindu-te la mărirea și vrednicia Împăratului pe care-l vei primi în casa ta. Că nu este cuviincios sa te saturi de cu seara bine și sa dormi ca un dobitoc toata noaptea, iar dimineața să te împărtășești, fiind încă mâncare în dinții tăi. În Sf. Munte, monahii când voesc să se împărtășească au obiceiul să postească de Luni pana Sâmbăta , de vin, untdelemn și alte asemenea , și mănâncă numai o data în zi mâncare uscata, adică pâine și apa cu verdețuri nefierte, și Vinerea iau aghiasmă mare pentru mai înaintea curățirea, și Sâmbăta se împărtășesc priveghind toata noaptea trecuta și rugându-se. Aceasta rânduială trebuie sa păziți și voi mireni, mai cu seama că monahii se împărtășesc de zece ori pe an și voi va împărtășiți numai de doua ori pe an și nu sunteți încă în stare sa păziți o scurta înfrânare. „

Extras din ” Mântuirea Păcătoșilor „(pag 379-380)  de Agapie Criteanul.

Posted in Editoriale | Lasă un comentariu

Principiile alimentației în Sfânta Scriptură și la Sfinții Părinți –  Pr. Iustin Petre 

O abordare dogmatică a postului , nu obișnuita demagogie de amvon !!!

 

Video | Posted on by | Lasă un comentariu

Tristețea folositoare și tristețea deșartă !

” Nu este altă pagubă care să se vindece cu întristare și durere , de cât numai a păcatului ” Sf. Ioan Gura de aur

Posted in Editoriale | Lasă un comentariu

Ce facem când nu mai găsim calea?

Patimile şi moartea Domnului i-au izbit până într-atât pe Sfinţii Apostoli, că ochii minţii lor s-au întunecat şi ei au început să nu-L mai vadă pe Domnul ca atare. Se spune că orice suflet aflat pe drumul spre desăvârşire trece printr-o întunecare asemănătoare.

Înainte de Patimi, Domnul grăieşte către ucenicii Săi: „Puţin şi nu Mă veţi mai vedea, şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea”. Patimile şi moartea Domnului i-au izbit până într-atât pe Sfinţii Apostoli, că ochii minţii lor s-au întunecat, şi ei au început să nu-L mai vadă pe Domnul ca atare; lumina lor s-a ascuns, şi ei stăteau într-un întuneric amar şi chinuitor. Acest tâlc l-a dat cuvintelor Sale Domnul Însuşi: „Voi veţi plânge şi vă veţi tângui, iar lumea se va bucura; voi vă veţi tângui, dar tânguirea voastră se va preface în bucurie”.

Se spune că orice suflet aflat pe drumul spre desăvârşire trece printr-o întunecare asemănătoare. Bezna îl învăluie din toate părţile şi nu ştie încotro să se îndrepte; dar vine Domnul şi tânguirea sa se preface în bucurie. Pare-se că acest lucru este neapărat trebuincios, aşa cum femeia trebuie neapărat să se chinuie mai înainte de a aduce om pe lume. Oare nu se poate trage de aici învăţătura că în cel care n-a trecut prin asta încă nu s-a născut adevăratul creştin?

(Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an, traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, 2011, pp. 48-49)

Posted in Editoriale | Lasă un comentariu

LISTA DIN 2016 A CELOR MAI CUNOSCUȚI FRANCMASONI DIN ROMÂNIA – Mişcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, 11 februarie 2016

Lista de mai jos reactualizează o altă listă din luna decembrie a anului trecut, pornind de la numele pomenite pe site-ul justițiarul.ro.           Credem că este foarte important să cu…

Sursă: LISTA DIN 2016 A CELOR MAI CUNOSCUȚI FRANCMASONI DIN ROMÂNIA – Mişcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, 11 februarie 2016

Posted in Editoriale | Lasă un comentariu

Erezii din timpul Sfantului Maxim Marturisitorul

https://ortodoxiacatholica.wordpress.com/2015/10/23/fragmente-din-procesul-intentat-de-biserica-oficiala-a-constantinopolului-sfantului-maxim-marturisitorul-pentru-ca-a-rupt-comuniunea-sa-luam-exemplu-de-la-sfinti-care-au-fost-prigoniti-de-biserica-of/

Posted in Editoriale | Lasă un comentariu

Patriarhul Ioannis Vekkos al XI-lea şi prigonirea Athoniţilor

Patriarhul Ioannis Vekkos al XI-lea şi prigonirea Athoniţilor

Posted in Editoriale | Lasă un comentariu

Părintele Nicolae Steinhardt despre păcatul prostiei si al fricii

Puternice, drepte si trezitoare cu200px-Nicolae_Steinhardtvinte are părintele nostru Nicolae Steinhardt! Bune de scuturat praful gândurilor netrebnice care ne induc tot felul de dileme false, ne duc pe cai întortocheate si ne fac sa credem ca Evanghelia este ceva foarte ambiguu si imposibil de pus in practica, zi de zi, clipa de clipa, gând de gând. Ei bine, iată ca nu este așa! Si cel care gândește, trăiește si se hrănește din Cuvântul Făcător de viată este cel mai in drept sa ne trezească la realitatea dura, dar si mângâietoare, necruțătoare, dar si innobilatoare a lui Hristos. Acesta este părintele Nicolae, cel care, pus in fata diavolului, in fata “dilemei” de a trăda si a face pact cu vrăjmașul, a spus NU. A ales Crucea, L-a ales pe Hristos, si Hristos nu a întârziat sa Îl scalde in Lumina Sa harica. De aici, din aceasta confruntare jertfelnica, din suferința crucii, din temnița groaznica a comunismului ne vorbește tare, numai potrivit pentru cerbicia si lesitatea (de la leșie, dar si înrudit cu lașitatea) noastră: Continuarea

Image | Posted on by | Lasă un comentariu

Mihai Răzvan Ungureanu: „înflăcăratele îndemnuri adresate tinerei generaţii de către tovarăşul Nicolae Ceauşescu în deschiderea lucrărilor Forumului nostru pun şi în faţa noastră, a elevilor utecişti, sarcini deosebite”

Blogul lui Marius Mioc

Biografiile factorilor de decizie trebuie cunoscute în detaliu. Nu fac un secret din faptul că am fost membru supleant al CC al UTC. Este exclusiv din cauza rezultatelor bune la învăţătură, la olimpiadele şcolare. Aşa am devenit, la vîrsta de 15 ani, secretar UTC în liceu pînă la 18 ani, pînă la clasa a douăsprezecea. Iar pentru aproape doi ani, de la 16 pînă la 18, numele meu a fost trecut pe o listă şi votat printre membrii supleanţi ai UTC-ului. Ca obligaţie, acest lucru nu presupunea nimic. Am fost anunţat că am fost trecut pe o listă. Pînă la urmă, era o ficţiune. Erau selectaţi, dintre secretarii UTC pe licee, cei care erau socotiţi reprezentativi din punct de vedere şcolar. Nu exista o activitate care să certifice valoarea politică a adolescentului. Era o chestiune strict formală, care nu presupunea participarea la decizia politică propriu-zisă”, spunea…

View original post 782 more words

Posted in Editoriale | Lasă un comentariu